Schemat organizacyjny

       

D

Dyrektor Prezes Zarządu
 

ZKS

Dział Systemów Zarządzania

Mostostal Warszawa S.A.
         
                 
     

DP

Dyrektor ds. Marketingu i Produkcji V-ce Prezes Zarządu
               

PP

Dział przygotowania produkcji
 

BP

Biuro Projektowe

KZ

Kierownik Produkcji Zakładu Prefabrykacji

LZ

Zaopatrzenie

WB-1,2,3

Budowy zagraniczne w Wielkiej Brytanii

BT-1,2,3

Budowy zagraniczne w Niemczech

PS

Dział Spawalnictwa

DJ

Zastępca Kierownika Działu Zapewnienia Jakości

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

S.Kosztorysowania

 

RP

Dział Realizacji

WP

Kierownik Produkcji Przemysłowej

DT

Dział Technologiczny

LT

Transport
     

KBE-1,2,3

Budowy zagraniczne
 

DR

Dział Organizacyjno-Prawny
   

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

ZP

Zakład Prefabrykacji

LM

         

BHP

Specjalista ds. BHP

PB

Dział Kontrolingu i Budżetów
 

KB-1,2,3

Budowy krajowe

WKS

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
 

MW

Wypożyczalnia