Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty TÜV NORD CERT

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2009 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej /robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu, usług sprzętowo-transportowych oraz zarządzania obiektami.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej /robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu, usług sprzętowo-transportowych oraz zarządzania obiektami.

Certyfikat Systemu Zarządzania wg. BS OHSAS 18001:2007 w zakresie:
projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwo, montaż i serwis konstrukcji metalowych, usługi sprzętowo – transportowe oraz zarządzanie obiektami.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy PN - N 18001:2004
w zakresie:
projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwo, montaż i serwis konstrukcji metalowych, usługi sprzętowo – transportowe oraz zarządzanie obiektami.

Certyfikaty Centrum Certyfikacji Jakości

Certyfikat Centrum Certyfikacji Jakości AQAP 2110:2009 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej, robót specjalistycznych, budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, budowy obiektów energetycznych „ pod klucz”, remontów i modernizacji, serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych, ochrony środowiska, diagnostyki i badań technicznych, montażu turbozespołów, budowy obiektów przemysłowych, budowy rurociągów i gazociągów, wykonawstwa, dostawy i montażu konstrukcji metalowych, usług sprzętowo-transportowych oraz zarządzania obiektami.

 

Certyfikat Centrum Certyfikacji Jakości ISO 9001:2008 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej, robót specjalistycznych, budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, budowy obiektów energetycznych „ pod klucz”, remontów i modernizacji, serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych, ochrony środowiska, diagnostyki i badań technicznych, montażu turbozespołów, budowy obiektów przemysłowych, budowy rurociągów i gazociągów, wykonawstwa, dostawy i montażu konstrukcji metalowych, usług sprzętowo-transportowych oraz zarządzania obiektami.

 

Certyfikat PIKS

Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych ustanowiony przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych jest potwierdzeniem wiarygodności i pozytywnego wizerunku producenta konstrukcji stalowych.

Certyfikaty TÜV SÜD

Certyfikat na wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE wg Modułu G.

 

Certyfikat na wykonywanie robót spawalniczych wg AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100R, TRD 201 i EN ISO 3834-2.

 

Certyfikat na wykonywanie robót spawalniczych wg EN ISO 3834-2.

 

Certyfikat na przenoszenie oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.

 

Zaświadczenie TUV SUD-TSPL/HT-14/001
Firma spełnia wymogi przepisów AD-2000 Merkblatt HP7/1 Rozdział 2 oraz normy EN ISO 17663 stawiane firmie wykonującej obróbkę cieplną.

 

Certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

UDT z zakresu wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE wg Modułu A2.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Urząd Dozoru Technicznego poświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. wytwarzane przez Mostostal Puławy S.A. konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze w klasach do EXC4 wg normy PN-EN 1090-2+A1:2012 TDT EN 1090-2:2008 +A1:2011, metody 1,2,3b i 3a wg załącznika A do normy PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 są w zakładzie produkcyjnym Mostostal Puławy S.A. Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.

Kontakt

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy

tel. +48 81 477 58 80
fax. +48 81 473 12 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.