Schemat organizacyjny

       

D

Dyrektor Prezes Zarządu
                     
                     
     

DP

Dyrektor ds. Marketingu i Produkcji V-ce Prezes Zarządu
                   

PN

Dyrektor Pionu Energetyki

PP

Z-ca dyrektora Marketingu i Przygotowania Produkcji

PG

Radca Prawny

BP

Biuro Projektowe

DT

Dział Technologiczny

LZ

Zaopatrzenie

WB-1,2,3

Budowy zagraniczne w Wielkiej Brytanii

BT-1,2,3

Budowy zagraniczne w Niemczech

PS

Dział Spawalnictwa
 

FB

Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Rachunkowości Zarządczej

DJ

Zastępca Kierownika Działu Zapewnienia Jakości

PP

Dział przygotowania produkcji
 

RP

Dział Realizacji

WKS

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

ZP

Zakład Prefabrykacji

LT

Transport
   

KBE-1,2,3

Budowy zagraniczne
     

DR

Dział Organizacyjno-Prawny

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

S.Kosztorysowania

 

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

   

LM

             

BHP

Główny Specjalista ds. BHP
 

KB-1,2,3

Budowy krajowe
 

MW

Wypożyczalnia
           
                           

DL

Specjalista ds. Komunikacji i Ładu Korporacyjnego