Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty TÜV NORD CERT

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej/ robót specjalistycznych: obiektów energetyki przemysłowej oraz chemii przemysłowej; wykonawstwa, montażu i serwisu konstrukcji metalowych, rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych oraz usług dźwigowo-transportowych.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2015Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2015 w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej/ robót specjalistycznych: obiektów energetyki przemysłowej oraz chemii przemysłowej; wykonawstwa, montażu i serwisu konstrukcji metalowych, rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych oraz usług dźwigowo-transportowych.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy PN  ISO 45001:2018Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy PN ISO 45001:2018
w zakresie:
projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej/ robót specjalistycznych: obiektów energetyki przemysłowej oraz chemii przemysłowej; wykonawstwa, montażu i serwisu konstrukcji metalowych, rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych oraz usług dźwigowo-transportowych.

 

Certyfikaty TÜV Thüringen

Certyfikat na wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE wg Modułu G.

 

TŰV Thüringen Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagania DIN EN ISO 3834-2, a także wymagania dotyczące produkcji urządzeń ciśnieniowych według Dyrektywy 2014/68/WE, Załącznik I, Pkt 3.1 oraz AD 2000 HPO PKT3/HP/TRD201.

 

Certyfikat TÜV Thüringen w zakresie przenoszenia oznaczeń materiałowych na wyrobach z atestami materiałowymi wytwórców, którzy są dopuszczeni na zgodność z przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/WE w połączeniu z AD2000- Merkblatt-W 0).

 

Certyfikat TÜV Thüringen potwierdzający spełnienie wymogów przepisów AD-2000 Merkblatt HP 7/1 Rozdział 2 oraz normy EN ISO 17663 stawiane firmie wykonującej obróbkę cieplną.

 

Certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

UDT z zakresu wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE wg Modułu A2.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Urząd Dozoru Technicznego poświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. wytwarzane przez Mostostal Puławy S.A. konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze w klasach do EXC4 wg normy PN-EN 1090-2:2018-09 IDT EN 1090-2:2018, metody 1,2,3b,3a wg Załącznika A do normy PN-EN1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 są wprowadzane do obrotu pod nazwą lub znakiem producenta i produkowane w zakładzie produkcyjnym Mostostal Puławy S.A. Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011 w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Certyfikat SCC

System Zarządzania BHP firmy Mostostal Puławy spełnia wymagania normy SHE Checklist Contractors, SCC**2017.6.0
Certyfikat obejmuje następujący zakres wyrobów/usług: "wykonawstwo i montaż konstrukcji metalowych, kotłów, rurociągów przemysłowych i technologicznych oraz urządzeń i aparatury realizowanych na budowach".

Uprawnienia TDT

TDT do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

TDT do modernizacji i naprawy rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy dla materiałów o właściwościach trujących, żrących i palnych , zbiorników stałych.

Kontakt

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy

tel. +48 81 477 58 80
fax. +48 81 473 12 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.