Dane kontaktowe

Nazwa (dział)Telefon
Dział Logistyki (PL) Dyrektor 817590926
Sekcja Transportu 818864936
Sekcja Zaopatrzenia 817590927
Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej (PW) 817590935
Dział Przygotowania Prod. Przemysłowej (WT) Z-ca Dyrektora Działu 817590936
Kierownik
Technolodzy 817590937
Sekretariat 814775880, 817590920
814775881, 817590921
Faks 814731244
Dyrektor Finansowy (DF) 817590925
Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Rachunkowości Finansowej,
Główny Księgowy, Prokurent (FG)
817590930
Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Rachunkowości Zarządczej (FB) 814775880 w. 155
Dział Księgowości (GK) 817590931, 817590933
Dział Finansowy (FF) 817590932
Dział Ekonomiczny (FE) 817590934
Informatycy (FI) 817590943
Dział Spraw Pracowniczych (DK) Dyrektor Personalny 817590940
Kierownik Działu Kadr 817590938
Dział Kadr
Kierownik Działu Płac 817590939
Dział Płac
Dział Spawalnictwa (PS) Dyrektor Działu Spawalnictwa 817590941
Dział Realizacji Projektowania (PRP) Dyrektor 817590948
Kierownik Biura Projektowego 817590947
Dział Handlowy (PH) Dyrektor 817590942
Dyrektor ds. Sprzedaży 817590949
Dział Marketingu i Przygotowania Produkcji (PP) Dyrektor 817590950
Dział Przygotowania Produkcji 817590952
Dział Przygotowania Ofert 817590953
Dział Eksportu 817590954
Dział Zapewnienia Jakości (DJ) Kierownik 817590945
Geodeta 817590946
Magazyn (PM) Kierownik 817590928
Zakład Prefabrykacji (Pref) Dyrektor 817590965
Kierownik 817590966
Dział Utrzymania Ruchu (PR) Kierownik 817590967
Pracownia Badań Nieniszczących (PBN) Kierownik 817590968
Dział Robót Antykorozyjnych (PA) Kierownik 817590969

Multimedia

Fragment programu TVN Turbo - Megatransporty
Mostostal Puławy S.A - Proces wytwarzania konstrukcji stalowych Mostostal Puławy S.A - prezentacja oferty
Prezentacja firmy Mostostal Puławy S.A. Mostostal Puławy S.A. - Energetyka
Ambasador Polskiej Gospodarki Prezentacja krytego toru kolarskiego BGŻ Arena

Poczta dla pracowników