Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia pochodzące od spółki

Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy

Zarząd Mostostalu Puławy S.A. z siedzibą w Puławach informuje, że:

  • w dniu 16.06.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostalu Puławy S.A. uchwałą nr 17/20 postanowiło wybrać Biuro Maklerskie Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.
  • w dniu 30.09.2020 r. Mostostal Puławy S.A. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP BM) umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Mostostal Puławy S.A.

Czytaj więcej...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (PKO BP BM)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Czytaj więcej...

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Puławach przy ul. Budowlanych 5, posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.06.2020

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 16.06.2020 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Czytaj więcej...

Kontakt

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy

tel. +48 81 477 58 80
fax. +48 81 473 12 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.