Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia pochodzące od spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.06.2022

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 21.06.2022 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03.11.2021 r.

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh  zwołuje na dzień 03.11.2021 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.06.2021

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 25.06.2021 r. na godzinę 13.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Czytaj więcej...

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Puławach przy ul. Budowlanych 5, posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej...

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Puławach przy ul. Budowlanych 5, posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej...

Kontakt

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy

tel. +48 81 477 58 80
fax. +48 81 473 12 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.