Sustainable Economy Summit - Executive Club

W dniu 27 listopada 2019 r. pan prezes T. Rybak wziął udział w piątej edycji konferencji Sustainable Economy Summit w Sheraton Grand w Warszawie.

Sustainable Economy Summit to wydarzenie zainicjowane przez Executive Club, organizację zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących polskie i międzynarodowe firmy. Celem konferencji było podkreślenie znaczenia zaangażowania przedsiębiorców w promowanie oraz wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. PLGBC było Patronem Honorowym spotkania. W wydarzeniu wzięły udział czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety świata nauki z ogromnym dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji przy jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR. Podczas konferencji omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.