XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych

Jak co roku Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 22 listopada 2019 r. zorganizowało konferencję w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach, w którym wziął udział prezes T. Rybak. Przewodnim hasłem  tegorocznej konferencji był temat , który warto zagłębiać i o nim rozmawiać. Konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.