XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

Zgodnie z wieloletnią tradycją Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odbył się w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy. W trakcie Kongresu dużo powiedziano o sytuacji na rynku konstrukcji stalowych i perspektywach jego rozwoju.

Program Kongresu został opracowany we współpracy z Partnerami merytorycznymi: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie i był przygotowany pod kątem dwóch, ważnych dla rynku konstrukcji stalowych, sektorów: chemicznego i energetycznego.XVI. Kongres PIKS otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg (Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.), który powitał ponad 150-ciu uczestników wydarzenia.

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 9-10 października 2018 r., Józefów k. WarszawyXVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy