XV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod Warszawą

Zgodnie z wieloletnią tradycją XV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odbył się w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą w dniach 10-11 października 2017 r. Tegoroczna edycja Kongresu stanowiła bezpośrednią kontynuację tematyki poruszonej w zeszłym roku i dotyczyła ekspansji polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynek niemiecki oraz skandynawski. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130-tu uczestników – przedstawicieli największych firm branży konstrukcji stalowych w Polsce oraz zaproszonych gości.

Kongres otworzył Prezes Izby Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), który zapowiedział program merytoryczny. Następnie mikrofon przejął Bartłomiej Baudler – Członek Rady Izby oraz Dyrektor Zarządzający firmy KERSTEN EUROPE sp. z o.o., pełniący również funkcję Moderatora Kongresu, który w kilku słowach streścił działania PIKS podjęte w celu powołania do życia programu Buduj ze stali – projektu, którego zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat budownictwa stalowego oraz zwiększanie wykorzystania tego materiału wśród projektantów i wykonawców. Program, przy współpracy z firmami partnerskimi, powinien rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Pierwszą prezentację merytoryczną wygłosił Daniel Widawski – Dyrektor Biura Technicznego MOSTOSTALU PUŁAWY w Niemczech, który wyczerpująco poruszył temat rynków Europy niemieckojęzycznej. Prelegent duży nacisk położył na omówienie szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i montażem konstrukcji stalowych na tych rynkach. Z kolei o perspektywach rozwoju polskiej branży konstrukcji stalowych na rynku skandynawskim opowiedział Jerzy Świeca – Wiceprezes MOSTOSTALU PUŁAWY i jednocześnie Dyrektor ds. marketingu i produkcji.

Następnie swój wykład przedstawił gość specjalny Kongresu – Tennce Carlsson, Członek Zarządu Szwedzkiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz były właściciel i prezes szwedzkiej firmy Lecor Stalteknik AB. Tematem wystąpienia Tennce’a Carlssona były strategie rynkowe oraz szanse i zagrożenia jakie czekają na firmy działające na rynku skandynawskim. Cieszy fakt, że prelegent podkreślił dobrą jakość usług i produktów oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa branżowe, popartą 15-letnią współpracą i wnioskiem, że kultura biznesu w Polsce, wbrew powszechnej opinii, nie różni się tak bardzo od tej w Szwecji.

Temu stwierdzeniu przeczyć zdawał się wykład dr Ireny Kamińskiej – Radomskiej, która podkreśliła, że różnice kulturowe występują powszechnie i czasem, choć dotyczą kwestii z pozoru nieistotnych, mają one duże znaczenie w biznesie. Negocjując za granicą należy pamiętać o innym znaczeniu niektórych gestów, zachowań, czy tzw. mowy ciała.
Kolejną prezentację, dotyczącą skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w eksporcie wygłosili przedstawiciele brokerskiej firmy MARSH sp. z o.o. – Robert Michalski i Tomasz Rychlewski.

Pierwszą część Kongresu PIKS zamknęła prezentacja Bartłomieja Baudlera, który przedstawił portal www.polishsteelwork.com – innowacyjne narzędzie internetowej promocji eksportu polskiej branży konstrukcji stalowych. Prezentację uzupełnił o kwestie techniczne związane z prowadzeniem portalu Krzysztof Ostrowski – Prezes Zarządu MTA Engineering sp. z o.o.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyły się dwa panele dyskusyjne – w pierwszym, który został poświęcony rynkowi niemieckiemu udział wzięli:

  • Zbigniew Barłóg – Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.,
  • Robert Staszczyszyn – Wiceprezes Zarządu ŚFUP sp. z o.o.,
  • Jan Jaszczyński – Prezes Zarządu JAKOSTA Biuro Inżynierskie,
  • Stanisław Sroka – Prezes Zarządu TRANSSYSTEM S.A. sp. k.,
  • Daniel Widawski – MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

Drugi panel dotyczył z kolei rynku skandynawskiego, a rozmówcami byli:

  • Tennce Carlsson – The Swedish Institute of Steel Construkction
  • Jerzy Kosior – Dyrektor JOTUN POLSKA sp. z o.o.,
  • Józef Popławski – Prezes Zarządu MOSTOSTAL POMORZE S.A.,
  • Jerzy Świeca – Wiceprezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.,
  • Marcin Olczak – MARSH sp. z o.o.

Wystąpieniem zamykającym oficjalną część Kongresu było przemówienie profesora Dariusza Rosatiego – wybitnego ekonomisty, polityka, ministra spraw zagranicznych w latach 1995-1997, Posła na Sejm RP oraz Posła do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, który poruszył temat wejścia Polski do strefy euro.

XV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod WarszawąXV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod WarszawąXV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod WarszawąXV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod WarszawąXV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod Warszawą