Prezes Zarządu Tadeusz Rybak na I FORUM KAMPANII „POLSKA CHEMIA”

W dniu 28 listopada br., Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w I Forum Kampanii „Polska Chemia” w Warszawie, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Podczas spotkania wręczono specjalne wyróżnienie: tytuł Ambasadora Polskiej Chemii. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to wyróżnienie dla przedsiębiorstw, organizacji i ich przedstawicieli za skuteczną promocję pozytywnego, odpowiadającego znaczeniu sektora dla gospodarki i społeczeństwa wizerunku branży. Tytuł jest przyznawany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Kapitułą Kampanii „Polska Chemia”.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest budowa i umocnienie pozytywnego wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie, taki cel zadeklarował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.