III Konferencja „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju

W dniu 24 listopada w Ożarowie Mazowieckim Pan Prezes Tadeusz Rybak uczestniczył w konferencji Urzędu Dozoru Technicznego  „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju” pod patronatem Ministra Gospodarki.

Podczas konferencji omawiane były zagadnienia związane z: cyberbezpieczeństwem gospodarczym Polski, rolą państwa w gospodarce, oraz nowoczesnymi metodami badawczymi. W programie konferencji były prezentacje i dyskusje. Prelegentami byli wybitni teoretycy i praktycy, polscy ekonomiści, przedstawiciele sektora gospodarczego.