XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Jakość i ryzyko w organizacji w warunkach zmienności otoczenia"

W dniach 19-21 listopada Pan Prezes Tadeusz Rybak uczestniczył w konferencji Quality&Risk 2015, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym. Poruszanych było wiele ciekawych obszarów tematycznych np. uwarunkowania i konsekwencje zmienności otoczenia, ryzyko a niepewność czy społeczna odpowiedzialność a ryzyko działalności.