Prezes Tadeusz Rybak uhonorowany tytułem „Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej”

W dniu 6 października 2015 roku podczas Inauguracji Roku Akademickiego, prezes Tadeusz Rybak otrzymał statuetkę i tytuł „Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej”. Zaszczytne wyróżnienie stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Za organizację konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej odpowiada Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.