FORUM INNOWACYJNOŚCI LKB

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Lublinie Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w FORUM INNOWACYJNOŚCI LKB to coroczne spotkanie gospodarcze, poświęcone kluczowym w zakresie innowacji obszarom gospodarki Lublina i Lubelszczyzny, a zwłaszcza możliwościom rozwoju naszych firm w kontekście wielosektorowej współpracy biznes – nauka - samorząd. Priorytetem tegorocznej edycji Forum było ożywienie wielosektorowej kooperacji lubelskich przedsiębiorców z naszymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi z aktywnym udziałem i przy wsparciu władz rządowych i  samorządowych i w tym kontekście budowanie sieci powiązań i klastrów tematycznych.

Podczas Forum zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania, modele biznesowe i najlepsze praktyki w zakresie współpracy wielosektorowej. Forum zaszczycili swoją obecnością między innymi eksperci Ministerstwa Gospodarki RP, rektorzy lubelskich uczelni wyższych, Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, Parku Technologicznego Andaluzji, Wrocławskiego Parku Przemysłowego i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a także wielu innych uznanych ekspertów i specjalistów związanych z biznesem i ekonomią.