Otwarcie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

W dniu 7 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Mostostal Puławy realizował kluczowe zadanie w ramach tego Projektu tj. Budowa hali segregacji z częścią administracyjną i obsługą wewnętrzną Zakładu. W uroczystości brali udział przedstawiciele Inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, Wykonawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Władz Samorządowych i Prezydent Miasta Zamość.

Zakres prac Mostostalu Puławy obejmował kompleksowe wykonanie hali segregacji odpadów komunalnych z warsztatem naprawczym i budynkiem socjalnym, hali z linią do doczyszczania odpadów opakowaniowych, wiat, boksów, dróg i placów, zakładowej stacji paliw, wagi z dyżurką oraz instalacji i sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 64, 6 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 41 mln zł.