Otwarcie rozbudowywanego i modernizowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puławach

Otwarcie rozbudowywanego i modernizowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w PuławachW dniu 30 września 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowywanego i modernizowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puławach. W uroczystości brali udział przedstawiciele Inwestora – Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach, Wykonawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wojewódzkich Władz Samorządowych, Władz Samorządowych i Prezydent Miasta Puław.

Mostostal Puławy jako Generalny Wykonawca realizował następujące zadanie w ramach tego Projektu:

 1. Rozbudowa hali segregacji odpadów łącznie z budową kompletnej linii segregacji odpadów.
 2. Budowa boksów składowania odpadów.
 3. Budowa wagi najazdowej.
 4. Budowa myjki do kół samochodów.
 5. Budowa kompostowni łącznie z kompletną instalacją technologiczną kompostowania.
 6. Budowa nowej niecki składowania odpadów.
 7. Budowa zaplecza socjalnego załogi z częścią administracyjną.
 8. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej, technologicznej i socjalnej łącznie ze zbiornikami wód deszczowych i technologicznych.
 9. Budowa instalacji elektrycznych, AKPiA, sygnalizacji pożarowej, antywłamaniowej i telewizji przemysłowej.
 10. Budowa placów składowania stabilizatu.
 11. Budowa dróg wewnątrzzakładowych i parkingów.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 47,4 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w wysokości 28,9 mln zł.