Mostostal Puławy na konferencji pt. „Konstrukcje Stalowe w Polsce po 10-ciu latach w Unii Europejskiej oraz szanse rozwoju do 2021 roku”

W dniach 14 – 15 października 2014 r. Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w XII Konferencji Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych pt. „Konstrukcje Stalowe w Polsce po 10-ciu latach w Unii Europejskiej oraz szanse rozwoju do 2021 roku”, która została zorganizowana przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Doroczna Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Holiday Inn Warszawa – Józefów.

Wielogodzinne obrady zgromadziły tradycyjnie przedstawicieli licznych firm członkowskich Izby i przedsiębiorstw w niej nie zrzeszonych oraz zaproszonych gości. Omówiono, podobnie ja w latach minionych, nie tylko najistotniejsze zagadnienia branży konstrukcji stalowych, ale i inne kwestie.