I Konferencja Techniczna „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

W dniach 28-29 listopada 2013 r. Mostostal Puławy S.A. uczestniczył w I Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”. Pierwszy dzień Konferencji miał miejsce w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, natomiast drugi dzień – na terenie Elektrowni Kozienice (Świerże Górne).

Celem Konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

  • Odbudowa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
  • Wymagania techniczne związane z budową nowoczesnych bloków na parametry nadkrytyczne,
  • Doświadczenia eksploatacyjne bloków na parametry nadkrytyczne – doświadczenia inwestorów z budowy oraz prowadzenia projektów,
  • Założenia techniczne i trendy przy budowie nowych bloków,
  • Ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych,
  • Problem jakości wykonania i dostaw prefabrykatów dla elementów bloków nadkrytycznych,
  • Nowoczesne technologie i materiały stosowane w kotłach na parametry nadkrytyczne,
  • Ekonomika eksploatacji bloków nadkrytycznych (stopa zwrotu inwestycji, ryzyka), itp.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju, a także wdrażania nowych technologii, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji i uczelni technicznych.