Polish Chemical Forum & Awards Gala

26 listopada br. w Warszawie  Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w Polish Chemical Forum & Awards Gala. Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński mówił o wyzwaniach i szansach dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki. Wskazywał na korzyści płynące z poszukiwania synergii i sprawnie przeprowadzonego procesu konsolidacji oraz wyzwania związane z dostępem do surowców.

Szczególną rolę w opinii ministra odgrywa współpraca biznesu i nauki. "Zachęcał polskie firmy do współpracy między sobą i współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kontekście następnej perspektywy finansowej UE.

Forum zgromadziło międzynarodowe grono ekspertów i managerów najwyższego szczebla oraz stworzyło możliwość otwartej debaty na najwyższym poziomie. Udział w konferencji wzięli  przedstawiciele największych firm światowych i polskich.