Konferencja - "Budowa nowego bloku o parametrach nadkrytycznych w Elektrowni Kozienice"

23 października 2013 r. Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w konferencji pt. "Budowa nowego bloku o parametrach nadkrytycznych w Elektrowni Kozienice"  . Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Piotr Andrusiewicz – Wiceprezes Zarządu – ENEA Wytwarzanie S.A. oraz Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny IGEOŚ. Celem konferencji była rozpoczęta pełną parą budowa największego w Europie bloku węglowego na parametry nadkrytyczne 1075 MW.

Na konferencji wystąpili  najbardziej kompetentni przedstawiciele inwestora i wykonawców, którzy przekazali informacje o powstaniu projektu, parametrach i szczegółach technicznych bloku, planowanym przebiegu budowy i jej wykonawcach. Byli  przedstawiciele Enea Wytwarzanie, Hitachi Power Europe, Polimex Mostostal, Energoprojekt Katowice, ZWSE Rzeszów, Banku PKO BP i PNO Consultants.