Zbiorniki kuliste

W dniu 20.06.2013 r. Mostostal Puławy S.A. podpisał Umowę na projektowanie , dostawę i montaż 3 sztuk zbiorników kulistych o pojemności 1000 m3, każdy do magazynowania produktów dla Instalacji Chemicznej w Zakładach Synthos Dwory w Oświęcimiu. Zakończenie kontraktu planowane jest w lipcu 2014 r.