Nowy kontrakt w Policach

W maju Mostostal Puławy S.A. rozpoczął roboty związane z realizacją instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych w Z.CH. „Police” S.A. Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada 2013 roku.