OGÓLNOPOLSKIE FORUM CHEMICZNE

28 listopada 2012r. w Warszawie Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w  Ogólnopolskim Forum Chemicznym. Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski. Ogólnopolskie Forum Chemiczne postawiło sobie za cel przedstawienie i analizę sytuacji, w jakiej znalazł się polski przemysł chemiczny na tle globalnym.

Forum zgromadziło międzynarodowe grono ekspertów i managerów najwyższego szczebla oraz stworzyło możliwość otwartej debaty na najwyższym poziomie. Udział w konferencji wzięli  przedstawiciele największych firm światowych i polskich, m.in.: Azoty Tarnów, BASF, Dow Polska, Gide Loyrette Nouel, Grupa Lotos, Pern „Przyjaźń”, PKN Orlen, PwC Polska, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police.