Mostostal Puławy na Konferencji pt. „Konstrukcje Stalowe Trwałe i Piękne”

W dniach 16 – 17 października 2012 r. Pan Prezes Tadeusz Rybak wziął udział w X Konferencji Pt. „Konstrukcje Stalowe Trwałe i Piękne”, która została zorganizowana przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Doroczna Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Holiday Inn Warszawa – Józefów. Spotkanie zostało zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych  prognozowanym rozwojem energetyki w Polsce i związanych z tym inwestycji budowlanych, szczególnie z zastosowaniem konstrukcji stalowych. Konferencja miała na celu przedstawienie perspektyw budownictwa stalowego związanego z programem budowy nowych bloków energetycznych, planowaną rozbudową i modernizacją sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz szans dla branży związanych z rozwojem energetyki wiatrowej.