Próba ciśnieniowa kotła energetycznego w elektrociepłowni w Örebro w Szwecji

We wtorek 17 stycznia 2012 Mostostal Puławy przeprowadził z sukcesem próbę ciśnieniową kotła energetycznego ze złożem fluidalnym w elektrociepłowni w Örebro w Szwecji.