Próba wodna kotła parowego w miejscowości Goch w Niemczech

W sobotę 10 grudnia 2011 Mostostal Puławy przeprowadził z sukcesem próbę wodną kotła parowego z paleniskiem rusztowym opalanym drewnem (typ OSr – 32) w miejscowości Goch w Niemczech.

Próba wodna kotła parowego w miejscowości Goch w NiemczechPróba wodna kotła parowego w miejscowości Goch w NiemczechPróba wodna kotła parowego w miejscowości Goch w Niemczech