Mostostal Puławy na budowie w Kozienicach

Mostostal Puławy S.A. uzyskał w Elektrowni „Kozienice” S.A. zlecenie na realizację w ramach Generalnego Wykonawstwa inwestycji „Przebudowa estakady transportu hydraulicznego popiołu i żużla oraz rurociągów wody powrotnej ze składowiska” w ramach projektu inwestycyjnego I9040N0015.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu firma nasza ma przełożyć estakady transportu hydraulicznego popiołu, żużla oraz rurociągów wody powrotnej.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę nowej estakady napowietrznej po której prowadzone będą rurociągi wody CO,
  • poprowadzenie pod ziemią wzdłuż estakady rurociągów wody powrotnej i rurociągów wody pitnej.

W zakres prac Mostostalu Puławy wchodzi wykonanie:

  • przekładki ośmiu rurociągów transportu hydraulicznego pulpy,
  • trzech rurociągów centralnego ogrzewania,
  • czterech rurociągów wody powrotnej,
  • jednego rurociągu wody pitne.

Zakres opracowania obejmuje również przebudowę istniejącego układu 3 estakad w jedną na nowej trasie i zaprojektowanie przekładek istniejących sieci podziemnych kolidujących z projektowaną estakadą.

Czas trwania kontraktu to dwa lata.