Kontrakt w Estonii – pierwszy kontrakt na nowym rynku

Z końcem listopada Mostostal Puławy S.A. rozpoczął kontrakt dla francuskiej firmy na nowym rynku europejskim. Dotyczy on montażu kotła opalanego odpadami komunalnymi w Estonii. Zakres prac obejmuje montaż części ciśnieniowej kotła z rurociągami, rusztu paleniska oraz kanałów powietrza.
Łączna waga zmontowanych elementów będzie wynosiła 1438 t.
Pierwsza próba ciśnieniowa zaplanowana jest na 30 maj 2012r., a druga po wykonaniu cladingu 30 czerwca 2012.
Zakończenie wszystkich prac montażowych przewidziane jest na 12 wrzesień 2012.

Kontrakt w Estonii – pierwszy kontrakt na nowym rynkuKontrakt w Estonii – pierwszy kontrakt na nowym rynku