Międzynarodowa Konferencja Naukowa Excellence 2006

24-26 listopada 2006r. odbyła się w Kazimierzu Dolnym IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki Excellence 2006”, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy. Organizatorem był, podobnie jak w roku ubiegłym, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwała Pani Profesor Elżbieta Skrzypek - Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej. Jako jeden ze sponsorów konferencji Mostostal Puławy S.A. miał możliwość zaprezentować uczestnikom konferencji w krótkim wystąpieniu firmę, jej działalność oraz osiągnięcia.