Budowa obiektów mostowych w Przemyślu

Budowa obiektów mostowych w PrzemyśluW dniu 14 października 2010r. Mostostal Puławy S.A. zawarł umowę z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. na wytworzenie wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, transportem i montażem konstrukcji stalowej obiektów mostowych w ramach budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28. Inwestorem jest Gmina Miejska Przemyśl.

Całą inwestycję zlokalizowano we wschodniej części miasta na terenach charakteryzujących się zabudową miejską i podmiejską. Teren ukształtowany jest w formie płaskiej doliny, przez którą przepływa rzeka San, tworząc w sposób naturalny w jej części tarasy zalewowe.

Pierwszym obiektem jest Most Główny podwieszony na pylonie zlokalizowanym na wschodnim brzegu rzeki. W pobliżu przyczółka mostu znajduje się zabytkowa ziemna budowla Wał Szańca z Fortyfikacją Szaniec S3 z roku 1853, a obok niego znajduje się bojowy bunkier żelbetowy z lat 1940-41. Przęsło zachodnie Mostu Głównego przekracza rzekę San i łączy się z Estakadą Główną zlokalizowaną nad ogródkami działkowymi.

Następnym obiektem mostowym jest wiadukt przebiegający nad ul. E. Plater, magistralą ciepłowniczą i linia kolejowa nr 91 relacji Kraków-Medyka. Wiadukt rozdzielono na dwa niezależne obiekty mostowe pod każdą nitkę z osobna – lewą i prawą projektowanej drogi obwodowej. Nad torami kolejowymi ostatnie przęsło wiaduktu zaprojektowano jako przęsło przejściowe, które połączy niezależne dwie nitki drogi obwodowej w drogę jedno-jezdniową.

Masa konstrukcji stalowej wynosi 3000 ton. Całkowita długość obiektów mostowych to 529,45m (226,8m+229,45m+73,20m).

Termin realizacji obiektów: październik 2010 - czerwiec 2012.

Budowa obiektów mostowych w PrzemyśluBudowa obiektów mostowych w PrzemyśluBudowa obiektów mostowych w Przemyślu