Rozbudowa zakładu przeróbki mechanicznej węgla Bogdanka

Firma Mostostal Puławy S.A. dnia 16.11.2010 podpisała umowę z Mostostal Warszawa S.A. działającym jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Umowa ta dotyczy robót budowlanych.

Przedmiot umowy:

Wykonanie przez Mostostal Puławy S.A. robót budowlanych obejmujących wykonanie, dostawę, montaż konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem podlewek betonowych konstrukcji dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa nowych, zwana dalej „Obiektami” lub „Rozbudowanym Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla” zlokalizowanego na Terenie Budowy, która ma doprowadzić do zwiększenia jego wydajności o 1200 Mg/h wraz z wykończeniem obiektów a także wraz z dostawą i montażem w obiektach maszyn, urządzeń i instalacji”.